HAIMA PLZEŇ - unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby

 

 

Úvod

HAIMA - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby - oblast Plzeň
DK FN Plzeň, Hematoonkologické oddělení, Alej Svobody 80, Plzeň, 304 60

HAIMA Plzeň - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby je dobrovolné občanské sdružení, jehož posláním je zkvalitnění života postižených dětí. Sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese, rodiče a přátele dětí s onemocněním leukémie.
HAIMA byla založena v roce 1991 ve Fakultní nemocnici Motol-Praha, při hematologickém oddělení II. Interní kliniky. Zde se podílela na vzniku Národního registru - databanky kostní dřeně.
Napomáhala svými aktivitami vylepšit nemocniční prostředí na všech dětských hematologických odděleních v České republice. Postupně vznikala centra HAIMY v jednotlivých regionech a nyní občanská sdružení fungují samostatně.
Pro Plzeňský a Karlovarský kraj jsme založili HAIMU Plzeň v roce 2000, při hematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, za podpory vedení kliniky a lékařského personálu.

K naplnění poslání - pomoci postiženým dětem, si Haima Plzeň stanovuje několik základních cílů, z nichž k nejpodstatnějším patří:
- zkvalitnění léčby
- adaptace pacienta a jeho rodiny na dlouhou a obtížnou léčbu
- pomoc při návratu do normálního života

Pro dosažení uvedených cílů vytváří Haima Plzeň podmínky především svou charitativní činností, která spočívá hlavně v:
- získávání finančních prostředků a sponzorských darů pro nákup přístrojů, pomůcek k zajištění co nejlepší lékařské i ošetřovatelské péče
- zlepšování prostředí pro dětské pacienty přímým nákupem vybavení
- konání veřejných sbírek formou sběrných pokladniček, kde se získávají finanční prostředky a veřejnost se seznamuje s činností sdružení Haima Plzeň
- organizování rekondičních pobytů v přírodě pro děti a jejich rodiče, kterým to zdravotní stav umožňuje i během léčby
- vedení dětských pacientů a rodiny v průběhu nemoci i po jejím odeznění s cílem zlepšit fyzickou a psychickou kondici

Naše občanské sdružení má v současné době 35 členů. Jedná se především o rodiče postižených dětí a také členy z řad personálu.
Během působení Haimy Plzeň na hematoonkologickém oddělení se nám podařilo získat finanční prostředky ze sponzorských darů firem i jednotlivců. Studenti gymnázia L. Pika nám opakovaně darovali výtěžek z akce "Úklid lesa kolem Boleveckého rybníka", byly nám poskytnuty dotace od ÚMO3, ÚMO4 a Nadace 700 let města Plzně doplnily finance k nákupu dražších přístrojů. Velmi nám pomohla spolupráce s agenturou RENA. Sbírky do pokladniček jsme pořádali na zámku Kozel, v Západočeské galerii, v knihkupectví Fraus a v obchodě U Anděla.
Protože léčba leukémie představuje pro dítě a jeho rodinu velkou psychickou i fyzickou zátěž. Během chemoterapie je pacient připoután na lůžko na několik týdnů až měsíců. Pro zlepšení psychického stavu je nutný citlivý přístup personálu i možnost přítomnosti rodiče po dobu hospitalizace a samozřejmě i dostupné vybavení, připomínající částečně domov, tzn. knihy, televize, video, počítač, notebook, hračky a další.

Díky zakoupeným finančním prostředkům jsme mohli nakoupit potřebné přístroje a vybavení hematoonkologického oddělení, jako jsou myčka nádobí, MW kombi s horkovzdušnou na izolační pokoj, 2ks infuzních pump, digitální fotoaparát a diagnostické vybavení k mikroskopu, pulsní oxymetr, ušní teploměr, fonendoskopy na izolační pokoje, lampičky k lůžkům, váhy digitální osobní, magnetofony s CD, barevné povlečení, pyžama, kazety, CD, knihy, průběžně psací potřeby a rekondiční pobyty. Za menší částky z veřejných sbírek jsme pořídili drobnější pomůcky - rehabilitační míče, inhalátor ultrazvukový, rychlovarnou konvici apod.
Pro členy, děti a rodiče pořádáme 2x ročně setkání u příležitosti mikulášských či vánočních oslav a valných hromad. Na besídce děti potěšíme malým dárkem a bohatým programem. Ani ve dnech svých narozenin nepřijdou děti právě hospitalizované o dárek a malou oslavu.

S dosaženými výsledky naší činnosti jsme velmi spokojeni i když se nejedná o velké akce nebo nákupy drahých přístrojů pro potřeby hematoonkologického oddělení.
Většina veřejnosti o Haimě Plzeň neví, nevydáváme velké částky na reklamu. Věříme, že když je třeba, oslovíme ty správné lidi, kterým není osud takto postižených dětí lhostejný.Autor článku: Haima Dne: 28.05.2007 Čas: 13:55
;-)
               Sponsored by Active24